Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma

  • Anasayfa
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma

Toplumun yarısını oluşturan kadınlar aynı zamanda şiddetin ve ayrımcılığın odak noktasındalar. Kadın ve kız çocukları eğitimden sağlığa, çalışma hayatına, güvenliğe kadar toplumsal yaşamın her noktasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamamasının getirdiği dezavantajları yaşamaktadır. Bu durum kadınların ve kız çocuklarının yeryüzündeki birçok coğrafyada evrensel insan haklarından mahrum kalmasına yol açarken diğer yandan bu grubun toplumsal üretim ve ilerlemeye katkısının sınırlanmasına ve var olan katkılarının da görünmez emek olarak yansıtılmasına neden olmaktadır.

 

Kadın Kalkınma Derneği, yer aldığı bölgede cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı kadınların ve kız çocuklarının sürdürülebilir sosyal ve iktisadi kalkınmalarının koşullarını oluşturmak için yerel düzeyde mücadele etmeyi hedefleyen bir organizasyondur. Biz kadınları toplumsal yaşamdan, üretimden, eğitimden ve en önemlisi özgür düşünme ve yaşama hakkımızdan mahrum bırakmaya çalışan erkek egemen anlayışa karşı kadının statüsünü güvence altına almayı, kadınların başta üretim ve ekonomi olmak üzere toplumsal hayatın her alanına eşit ve özgür olarak dahil edilmeleri için nitelikli ve sürdürülebilir eğitim, yönetim ve idare, sağlık, istihdam, güvenlik alanlarında gelişmelerine imkan sağlamayı hedeflemektedir.