Hibeler

Hibeler

Kadın Kalkınma Derneği hibeleri Dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar çerçevesinde başvuruya açılmaktadır.

 

Hibelerimiz ikiye ayrılmaktadır:

 

Ø  Bireyler İçin Hibeler

Ø  Sivil Toplum Örgütlenmeleri İçin Hibeler

 

Hibe duyuruları açıldıkları dönemde web sitemizde yayınlanacaktır.