Hakkımızda

Hakkımızda

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, çağımızın en büyük sorunlarının başında geliyor. Dünyanın dört bir yanından kadın hareketleri ve örgütlenmeleri öncülüğünde mücadele edilen bu sorun yaşamımızın her alanında kendisini göstermekte, bireysel ve toplumsal özgürlüklerimizi, yeteneklerimizi, gelişme ve ilerleme gücümüzü kısıtlamaktadır.  

2022 yılında kurduğumuz Kadın Kalkınma Derneği, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı verilen evrensel ve yerel mücadeleye kadın ve kalkınma boyutu ile katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Derneğimizin gerçekleştirmek istediği iki ana amacı bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki, evrensel düzeyde kabul görmüş sürdürülebilir sosyal ve iktisadi kalkınma hedefleri ile kültür-sanat, spor ve medya alanlarında nitelikli ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak amacıyla iyi yaşam projelerini ve faaliyetlerini karşılıksız hibe sağlayarak desteklemektir. Bu amaca yönelik Derneğimiz, yerel kadın ve gençlik örgütlenmeleri (dernek, platform, ağ, kooperatif vb.) ile kadın ve gençlerin bireysel projelerini ve girişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

İkinci amacımız ise Derneğimizin faaliyet alanları içerisinde kadınlar ve gençlere yönelik projeler üretip uygulayarak sosyal ve iktisadi gelişime katkıda bulunmak,  bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kurum ve kuruluşlarla faaliyet konuları çerçevesinde işbirlikleri gerçekleştirmektir.